Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoeken vormen een belangrijke bron van informatie. Een cliëntervaringsonderzoek heeft veelal een tweeledig doel. Aan de ene kant kunnen organisaties hiermee voldoen aan externe verplichtingen zoals bijvoorbeeld eisen die gesteld zijn door zorgverzekeraars, overheid en brancheorganisaties. Aan de andere kant kan hiermee worden voorzien in de interne informatiebehoefte; een maatwerkaanpak is bij dit soort onderzoek dan ook vaak gewenst. De uitkomsten van de onderzoeken kunnen aanleiding zijn om verbeteracties te formuleren met als doel om de cliënttevredenheid te verbeteren.

Expertise ZorgfocuZ met cliëntervaringsonderzoek

Als onderzoeksbureau zijn wij zeer ervaren met het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoeken (zowel meer gestandaardiseerde onderzoeken als echte maatwerkonderzoeken). Dit vormt het fundament van onze organisatie. Jaarlijks verzenden wij meer dan een miljoen vragenlijsten en voeren wij duizenden interviews uit.

Aan de basis van onze onderzoeken staat altijd een meetplan waarin wij met u vastleggen:

 • welke doelgroepen onderdeel uitmaken van het onderzoek;
 • hoe de vragenlijst eruit kan zien;
 • via welke methode de onderzoeksdoelgroep benaderd kan worden.

Op het gebied van onderzoek voor zorgorganisaties hebben wij ervaring met alle denkbare onderzoeksonderwerpen en -doelgroepen zoals:

 • Psychogeriatrie;
 • Somatiek;
 • (Thuis-)begeleiding;
 • Hulp bij huishouden;
 • Dagbesteding;
 • ELV;
 • Revalidatie (geriatrische revalidatiezorg);
 • Verpleging en verzorging.

Voor gemeenten zijn wij inmiddels de grootste aanbieder op het gebied van cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en ander onderzoek.

In het verlengde van de cliëntonderzoeken doen wij veel onderzoek onder vertegenwoordigers van cliënten, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en verwijzers.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Hieronder vindt u een overzicht van diverse onderzoeksoplossingen op het gebied van cliëntervaringsonderzoek.

Wilt u meer weten over cliëntervaringsonderzoeken, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).