Beleids- en evaluatieonderzoek

Gemeenten hebben door de uitbreiding van de Wmo, de stelselherziening in de jeugdzorg en de Participatiewet er nogal wat (zorg)taken bijgekregen. Gemeenten staan hierbij voor de grote opgave om kwalitatief goede zorg te realiseren voor minder geld. Met de toename aan verantwoordelijkheid is een stevige informatiepositie essentieel. Met goed onderzoek kan invulling worden gegeven aan deze informatiebehoefte. Wij ondersteunen gemeenten, maar ook ministeries, brancheorganisaties en andere betrokken partijen met het uitvoeren van beleidsonderzoek in het sociaal domein.

Doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid

Beleidsonderzoeken hebben vaak betrekking op doeltreffendheid (worden de gestelde doelen bereikt?) en doelmatigheid (staat het behalen van de doelen in verhouding met de ingezette middelen?) van het ingezette beleid. Vraagstukken waar wij ervaring mee hebben, zijn bijvoorbeeld:

 • Wordt er conform het beleid sociaal domein gewerkt en wat zijn de effecten in de praktijk?
 • Wat is de kwaliteit van zorg geleverd door zorgaanbieders? Werken deze conform de richtlijnen?
 • Welke taken en bevoegdheden zijn belegd in de wijkteams, hoe worden die uitgeoefend en wat levert dat op?
 • Welke relatie is er tussen bezuinigingen op de zorgbudgetten, hoogte van eigen bijdrages op zorgmijdend gedrag van burgers?

Kijk op de webpagina van onze voorbeeldcases van beleidsevaluaties die wij voor gemeenten hebben uitgevoerd.

Thema’s

Om u beter inzicht te geven in onderzoeksthema’s waar wij ons mee bezig houden, hebben wij enkele hieronder voor u op een rijtje gezet.

 • Armoede
 • Maatschappelijke opvang
 • Beschermd Wonen
 • Sociale kaart
 • Eenzaamheid
 • Burgerparticipatie
 • Transformatie
 • Wmo
 • Jeugdhulp
 • Participatiewet
 • Sociale wijkteams

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over beleidsonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Chiel Westra of Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 82 00 461 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 269 (kantoor Utrecht).