De Omgevingswet, wat betekent het voor gemeenten?

18 oktober 2023

Op 1 januari 2024 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Deze wet gaat over het Nederlandse beleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening en inrichting van de fysieke leefomgeving. De wet bundelt de bestaande wetten en regelingen, en heeft als doel de besluitvorming rondom de fysieke leefomgeving te stroomlijnen. Ook voor gemeenten zal deze ontwikkeling van grote invloed zijn. Zo worden er onder een algemene zorgplicht nieuwe afspraken geïntroduceerd over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Waarom de Omgevingswet?

De snel veranderende samenleving brengt veel nieuwe ontwikkelingen met zich mee, zoals innovaties in energie, de opkomst van elektrische voertuigen en een groeiend aantal thuiswerkende mensen. Deze ontwikkelingen hebben directe invloed op onze fysieke omgeving en stellen ons voor nieuwe uitdagingen die om passende oplossingen vragen. Door de huidige complexe regelgeving, bestaande uit veel verschillende wetten, is het lastig om snel en flexibel in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen binnen de samenleving. De Omgevingswet moet hiervoor een oplossing bieden: De wet vormt een samenhangend kader van regelgeving over de fysieke leefomgeving dat beter aansluit bij de behoeften en eisen van de hedendaagse samenleving.

De veranderingen in het kort

De Omgevingswet beoogt een verandering op drie gebieden:

  • Wetgeving: De wet bevat verschillende instrumenten om de fysieke leefomgeving en de activiteiten daarin te reguleren.
  • Omgevingsloket: Er wordt één centraal digitaal loket opgezet waar de digitale informatie over de leefomgeving samenkomt. Op deze manier kan iedereen op één plek bekijken wat er mogelijk of juist niet mogelijk is binnen de kaders van de Omgevingswet.
  • Andere manier van werken: Samenwerken, participatie en integraal werken staan centraal in de nieuwe wet. Zo worden gemeenten gestimuleerd om burgers en belanghebbenden actief te betrekken bij de vorming van het beleid.

Waarom is de Omgevingswet belangrijk voor gemeenten?

De invoering van de Omgevingswet zal veel invloed hebben op gemeenten. Door de bundeling van de verschillende wetten en regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, zullen gemeenten in staat zijn om deze efficiënter te beheren en te ontwikkelen. Bovendien krijgen gemeenten meer speelruimte bij het maken van lokale beleidskeuzes, waardoor ze beter kunnen inspelen op de wensen van burgers en belanghebbenden. Toch brengt de invoering van de wet ook uitdagingen met zich mee: Het vereist een zorgvuldige implementatie en aanpassing van bestaande processen, systemen en culturen binnen gemeenten en tussen overheden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over ontwikkelingen in gemeenteland of laten onderzoeken wat de komst van de Omgevingswet voor u betekent? Neem dan contact op met Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Delen via: