Continuering ISO 27001 en NEN 7510 certificering van ZorgfocuZ!!

28 oktober 2020

Met genoegen kunnen wij mededelen dat wij onze ISO 27001 en NEN 7510 certificering hebben weten te continueren! Auditer DigiTrust heeft recentelijk bij ons een controle-audit uitgevoerd en vastgesteld dat wij weer voldoen aan de eisen.

Het doel van de controle-audit was om vast te stellen of ons managementsysteem voor informatiebeveiliging geïmplementeerd, onderhouden en verbeterd is. Dit is onder andere vastgesteld aan de hand van:

  • interne audit- en directiebeoordelingsrapportage;
  • algehele werking van het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
  • openstaande verbeteracties;
  • voortgang in behalen van doelstellingen en verbetertrajecten;
  • preventieve- en verbetermaatregelensystematiek;
  • veranderingen in het systeem en de effectiviteit hiervan;
  • het managen van veranderingen gerelateerd aan taken en verantwoordelijkheden;
  • van personeel.


Het ISO 27001 certificaat geeft aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan alle (internationale) normeisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. De NEN 7510 geeft aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan zorgspecifieke informatiebeveiligingsmaatregelen.

Naast de ISO 27001 en NEN 7510 beschikken wij over de ISO 20252, het certificaat dat aangeeft dat ons managementsysteem voldoet aan een algemene kwaliteitsstandaard (en kwaliteitsbewaking) ten behoeve van het uitvoeren van marktonderzoek. Tevens zijn wij aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie Nederland (MOA). Dit betekent dat wij ons houden aan alle gestelde gedragscodes en richtlijnen met betrekking tot marktonderzoek en statistiek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u een specifieke onderzoeksvraag of een vraagstuk waarvan u wilt weten of wij u hierbij van dienst kunnen zijn? Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag met u in gesprek.

U kunt ons bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Delen via: