Continuering ISO 27001 en NEN 7510 certificering van ZorgfocuZ!

10 november 2021
ISO 27001

Met genoegen kunnen wij mededelen dat wij onze ISO 27001 en NEN 7510 certificering hebben weten te continueren! Auditer CIIO heeft recentelijk bij ons een controle-audit uitgevoerd en vastgesteld dat wij weer voldoen aan de eisen.

Het doel van de controle-audit was om vast te stellen of ons managementsysteem voor informatiebeveiliging geïmplementeerd, onderhouden en verbeterd is. Dit is onder andere vastgesteld aan de hand van:

  • interne audit- en directiebeoordelingsrapportage;
  • algehele werking van het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
  • openstaande verbeteracties;
  • voortgang in behalen van doelstellingen en verbetertrajecten;
  • preventieve- en verbetermaatregelensystematiek;
  • veranderingen in het systeem en de effectiviteit hiervan;
  • het managen van veranderingen gerelateerd aan taken en verantwoordelijkheden;
  • van personeel.
Delen via: