CONGRES: EENZAAMHEID, PREVENTIE EN BELEID – Schrijf je nu in!

25 april 2022

Eenzaamheid raakt ons allemaal en kan grote maatschappelijke gevolgen hebben. Hoe het ons raakt verschilt; oplossingen zijn dan ook niet pasklaar. Hoe kunnen we eenzaamheid voorkomen, signaleren en verminderen? Die vragen staan centraal tijdens het Congres Eenzaamheid, Preventie en Beleid op 10 juni 2022 in De Galgenwaard in Utrecht.

Langdurige eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsrisico’s, de kwaliteit van leven verminderen en ervoor zorgen dat mensen niet meer meedoen in de samenleving.

Op 10 juni gaan tal van vooraanstaande sprekers dieper in op het thema eenzaamheid met als doel bezoekers met nieuwe inzichten en handvatten huiswaarts te doen keren. Inzichten en handvatten waarmee zij regionaal en/of lokaal stappen kunnen zetten in het tegengaan van eenzaamheid.

Het congres geeft antwoord op vragen als:

  1. Welke kennis is beschikbaar over oorzaak en gevolgen?
  2. Welke beleidsinitiatieven op lokaal en provinciaal niveau bestaan er anno 2022 om eenzaamheid te voorkómen dan wel vroegtijdig te signaleren?
  3. Hoe zijn beschikbare kennis en ervaringen het beste te verspreiden?
  4. Wat is de relatie tussen huisvesting en eenzaamheid?
  5. Zijn buitenlandse ervaringen wel of niet interessant voor Nederland?

Voor wie:

  • Beleid: beleidsadviseurs, bestuurders, medewerkers van gemeenten, GGD’s, woningbouwcorporaties, vrijwilligersorganisaties, zorgkantoren, overheidsinstanties;
  • Professionals, werkers in de wijk (wijk, zorginstellingen, gemeenten, ervaringsdeskundigen);
  • Onderzoekers bij instituten, onderzoeksgroepen, universiteiten, journalisten;
  • En iedereen die zich betrokken voelt bij het tegengaan van eenzaamheid.

Interactie en dialoog
Inspiratie, kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen vormen een belangrijk onderdeel van het congres. Ook is er ruimte voor het delen van succeservaringen.

Organisatie

ZorgfocuZ is samen met Bureau HHM medeorganisator van dit congres van de Guus Schrijvers Academie. Claire is als onderzoeker/adviseur van ZorgfocuZ ook een van de sprekers. Claire is nauw betrokken bij verschillende onderzoeken binnen dit thema en zal aandacht besteden aan waarom onderzoek relevant is bij het opstellen en toetsen van beleid omtrent eenzaamheid.

Inschrijven
Deelname kost € 299,00 (btw vrij).

Delen via: