Cliëntervaringsonderzoeken

7 juli 2019

Cliëntervaringsonderzoeken geven inzicht in de wijze waarop cliënten de geboden ondersteuning vanuit de gemeente of de geboden zorg vanuit een zorginstelling ervaren. Cliëntervaringsonderzoeken kunnen op diverse manieren worden uitgevoerd. Welke methode uiteindelijk wordt toegepast hangt onder meer af van de wensen van de opdrachtgever, eventuele verplichtingen waar opdrachtgevers aan moeten voldoen en een analyse over de wijze waarop cliënten het beste benaderd kunnen worden. Vanuit onderzoeksbureau ZorgfocuZ zijn wij één van de meest ervaren onderzoeksbureaus op het gebied van cliëntervaringsonderzoeken. Wij ondersteunen bijvoorbeeld meer dan 100 gemeenten met het uitvoeren van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Daarnaast zijn wij sinds jaar en dag trouwe onderzoekspartner van vele zorginstellingen zoals die in de verpleeghuiszorg en thuiszorg.

Dataverzamelingsmethoden cliëntervaringsonderzoeken

Een cliëntervaringsonderzoek kan zowel via kwantitatieve als via kwalitatieve dataverzamelingsmethoden worden uitgevoerd. Kwantitatief onderzoek vindt veelal plaats aan de hand van een vragenlijst met gesloten vragen en enkele open vragen. Methoden waarmee kwantitatief onderzoek kan worden uitgevoerd, zijn: schriftelijk, online als telefonisch onderzoek.

Daar waar een kwantitatief onderzoek geschikt is om een brede inventarisatie te doen bij over het algemeen ook een grote doelgroep, kan met kwalitatief onderzoek juist meer gekeken worden naar de waarnemingen en achterliggende verhalen van mensen. Kwalitatief onderzoek vindt plaats aan de hand van telefonische of face-to-face interviews. Dit kunnen interviews met individuen zijn of juist met groepen. Vanuit ZorgfocuZ voeren wij kwalitatief onderzoek uit als solitair onderzoek, maar vaak passen wij het ook toe als aanvulling op kwantitatief onderzoek.

Cliëntervaringsonderzoeken op maat

cliëntervaringsonderzoeken

Voor de uitvoering van een cliëntervaringsonderzoek bepalen wij met u als opdrachtgever in welke mate voldaan moet worden aan externe verplichtingen. Gemeenten moeten bijvoorbeeld jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek doen onder de doelgroep Wmo. Organisaties in de verpleeghuiszorg moeten jaarlijks ook een vorm van cliëntervaringsonderzoek uitvoeren. Naast de verplichtingen kijken wij met u welke informatiebehoefte u heeft. Aan de hand van uw behoefte en de geldende verplichtingen, stellen wij een meetplan op die optimaal aan zal sluiten op uw behoefte. In het meetplan gaan wij nader in op de te benaderen doelgroep, de opzet van de vragenlijst en de wijze waarop cliënten benaderd zullen worden voor het onderzoek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntervaringsonderzoeken, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Delen via: