Waarstaatjegemeente.nl: “Aanleveren Cliëntervaringsonderzoek Wmo voortaan via onderzoeksbureau Enneüs”

10 september 2019

Wij zijn trots op feit dat het ministerie van VWS onderzoeksbureau Enneüs (dochteronderneming van ZorgfocuZ) de opdracht heeft gegeven om de verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo – ministerie van VWS

Vandaag gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl:

cliëntervaringsonderzoek Wmo ministerie van VWSHet ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om de verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te verzorgen. In juli 2019 heeft het ministerie de gemeenten hierover met een brief (PDF) geïnformeerd. Vanaf 1 september 2019 kunnen gemeenten hun gegevens bij het bureau aanleveren.

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van cliënten die een Wmo-voorziening ontvangen. Deze gegevens moeten zij ook jaarlijks aanleveren. Als gemeenten hier toestemming voor geven, worden deze gegevens doorgeleverd aan gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente. Op deze site kunt u de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek van verschillende gemeenten en regio’s met elkaar vergelijken.

Van 1 september 2019 tot en met 31 oktober 2019 kunnen gemeenten via een speciale website de gevraagde gegevens aanleveren bij het bureau.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo door ZorgfocuZ laten uitvoeren

Wij zijn vanuit ZorgfocuZ inmiddels de grootste aanbieder voor gemeenten als het gaat om de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo. Wij ondersteunen meer dan 100 gemeenten met de uitvoering van het cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en andere onderzoeken met thema’s als hulp bij huishouden, doelgroepenvervoer, armoede, veiligheid, algemene voorzieningen, mantelzorgondersteuning en beschermd wonen. Ook doen wij dit voor meer dan 75 gemeenten op basis van continu meten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntenonderzoek Wmo, continu meten, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Dennis Kremer en Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Delen via: