Samenwerking ZorgfocuZ en Gemeente Leeuwarden – cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

31 maart 2016

ZorgfocuZ is door de gemeente Leeuwarden gevraagd om het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd uit te gaan voeren! Het onderzoek onder deze doelgroep zal zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Dit onderzoek zal parrallel verlopen naast het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek onder bezoekers en cliënten van de sociale wijkteams in Leeuwarden dat ZorgfocuZ in opdracht van Amaryllis (coöperatie van sociale wijkteams in Leeuwarden) uitvoert. 

Vanwege het feit dat de validatie van de vragenlijst Wmo reeds is afgerond en de gestelde deadline van 1 juli 2016 voor aanlevering van de uitkomsten van het onderzoek nadert, zal het onderzoek zo spoedig mogelijk worden opgestart.

Discussiebijeenkomst Sociale teams 

cliëntervaringsonderzoek Wmo en JeugdAls het gaat om cliëntervaringen spelen sociale teams uiteraard ook een belangrijke rol. Theo van der Zee: “Eén van de vragen die ons geregeld bereikt is een vraag van sociale teams naar inzicht in de behoeften, ervaringen en meningen van de doelgroep waar deze teams voor werken. Ook vanuit een behoefte aan zelfreflectie. Doen we de juiste dingen? En heeft onze doelgroep hier behoefte aan? Etc. De onderzoeken voor Wmo en Jeugd gaan maar deels op dit soort vraagstukken in. Om samen met sociale teams meer grip te krijgen op dit vraagstuk (en om van elkaar te leren) organiseren wij vanuit ZorgfocuZ daarom binnenkort een discussiebijeenkomst voor sociale teams. Centraal staat  hierbij de gedachte  waarop onderzoek naar behoeften, ervaringen en meningen van bewoners en cliënten kan plaatsvinden. Naast het delen van onze ervaringen willen we vooral graag van sociaal werkers horen wat volgens hen het belang is van dergelijk onderzoek en wat hun ideeën en behoeften zijn.”

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Dennis Kremer of Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Delen via: