Onderzoek leerlingenvervoer Regio Duin- en Bollenstreek

19 juni 2024

Begin 2024 heeft ZorgfocuZ voor Regio Duin- en Bollenstreek een cliëntervaringsonderzoek leerlingenvervoer uitgevoerd om inzicht te krijgen in de ervaringen met het vervoer. De regio bestaat uit 5 gemeenten, Gemeente Hillegom, Gemeente Lisse, Gemeente Teylingen, Gemeente Noordwijk en Gemeente Katwijk. De ouders/verzorgers van de kinderen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer konden via een uitnodiging in de mail deelnemen aan het onderzoek en de vragenlijst vervolgens digitaal invullen.

Publicatie Blik op Noordwijkerhout

Blik op Noordwijkerhout is een nieuwssite over de gemeente Noordwijk. Zij hebben een publicatie gedaan over het gehouden cliëntervaringsonderzoek leerlingenvervoer en de resultaten ervan.

673 ouders/verzorgers zijn aangeschreven, 202 respondenten zijn meegenomen in de analyse. De respons komt daarmee op 30%, hiermee heeft het onderzoek een hoog betrouwbaarheidsgehalte. Ouders geven de kwaliteit van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer gemiddeld een 7 (KTO 2022 en 2024). Tegelijkertijd dient hierbij rekening gehouden te worden met het chauffeurstekort, wat een negatieve impact heeft op de kwaliteit van het leerlingen- en het jeugdhulpvervoer. Naast de algehele tevredenheid geeft het onderzoek inzicht in thema’s zoals aanvraagproces, zelfstandigheid leerlingen, veiligheid, communicatie en klachtenprocedure.

Lees het gehele artikel hier: College van B&W informeert gemeenteraad over resultaten klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer. (blikopnoordwijkerhout.nl)

Voorbeeldcase cliëntervaringsonderzoek leerlingenvervoer

Naast de publicatie van Blik op Noordwijkerhout, vindt u hier de voorbeeldcase van dit cliëntervaringsonderzoek leerlingenvervoer.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het onderzoek doelgroepenvervoer? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Delen via: