Samenwerking ZorgfocuZ en gemeente Súdwest-Fryslân – CEO Wmo en Jeugdwet en evaluatie gebiedsgericht werken

24 februari 2016

ZorgfocuZ is trots om te melden dat het een samenwerking is gestart met de gemeente Súdwest-Fryslân. ZorgfocuZ is gevraagd om het gebiedsgericht werken te gaan evalueren door middel van een cliëntervaringsonderzoek. ZorgfocuZ zal dit onderzoek combineren met CEO Wmo en Jeugdwet. Door deze onderzoeken te combineren, wordt voorkomen dat bewoners en cliënten worden overvraagd. Het streven van ZorgfocuZ en de gemeente Súdwest-Fryslân is om de opzet van het onderzoek van 2016 in de komende jaren verder te optimaliseren. Het onderzoek zal ongeveer 3 maanden in beslag nemen.

CEO Wmo en Jeugdwet

“Wij zijn zeer verheugd met deze samenwerking”, aldus Martin Bloem, adviseur van ZorgfocuZ. “Wij merken dat gemeenten veel vragen hebben over de wijze waarop onderzoeken ten behoeve van beleidsevaluatie binnen het Sociaal Domein kunnen plaatsvinden. De evaluatie van gebiedsgericht werken is daar een voorbeeld van, maar uiteraard zijn nu ook de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd hot topics. Mede ook vanwege de verplichtingen die er op dit gebied voor gemeenten gelden. Dat is ook de reden dat wij regelmatig kennissessies organiseren waarin wij gemeenten bijpraten en adviseren over deze thema’s.”

Informatie?
Wilt u meer weten over onze aanpak voor cliëntervaringsonderzoeken? Bekijk dan cliëntervaringsonderzoek Wmo en cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet of neem dan gerust contact met ons op via 050 – 82 00 461 of stuur een e-mail naar m.bloem@zorgfocuz.nl.

Delen via: