CEO Wmo en Jeugdwet – Continu meten

9 oktober 2017

Onze collega Chiel Westra heeft recentelijk een blog geschreven waarin hij een aantal suggesties heeft gedaan om het cliëntervaringsonderzoek Wmo (dat gemeenten ieder jaar moeten uitvoeren) klantgerichter in te richten. Eén suggestie was om cliëntervaringen frequenter te gaan meten via een zogenaamde continue meting. Diverse gemeenten hebben hier inmiddels enthousiast op gereageerd! Wij zijn reeds met een aantal gemeenten gestart met het vormgeven van deze continue metingen.

Hierbij staat de gedachte centraal dat cliëntervaringen zo snel mogelijk na afgifte van de beschikkingen (na de toegangsfase) en nadat de zorg geleverd is, worden opgevraagd. Door te werken met een combinatie van korte vragenlijsten en de mogelijkheid voor cliënten om met de gemeente in gesprek te gaan (als ze daar behoefte aan hebben) is dit een klantvriendelijke(re) methode, kunnen cliënten ‘scherpere’ feedback geven en houdt de gemeente meer ‘real time’ een vinger aan de pols.  Wij zijn tevens met diverse gemeenten in gesprek om het CEO Jeugdwet ook op een dergelijke manier vorm te geven.

Wilt u ook continu meten? Kijk dan ook eens op continu meten – hoe werkt het eigenlijk? of neem dan eens contact met ons op, wij praten u graag bij over de mogelijkheden!