Category Archive: Nieuws

 1. Continuering ISO 27001 en NEN 7510 certificering van ZorgfocuZ!

  Leave a Comment

  Met genoegen kunnen wij mededelen dat wij onze ISO 27001 en NEN 7510 certificering hebben weten te continueren! Auditer CIIO heeft recentelijk bij ons een controle-audit uitgevoerd en vastgesteld dat wij weer voldoen aan de eisen.

  Het doel van de controle-audit was om vast te stellen of ons managementsysteem voor informatiebeveiliging geïmplementeerd, onderhouden en verbeterd is. Dit is onder andere vastgesteld aan de hand van:

  • interne audit- en directiebeoordelingsrapportage;
  • algehele werking van het managementsysteem voor informatiebeveiliging;
  • openstaande verbeteracties;
  • voortgang in behalen van doelstellingen en verbetertrajecten;
  • preventieve- en verbetermaatregelensystematiek;
  • veranderingen in het systeem en de effectiviteit hiervan;
  • het managen van veranderingen gerelateerd aan taken en verantwoordelijkheden;
  • van personeel.
 2. Bijna 80 procent van Nederlanders is matig eenzaam

  Leave a Comment

  Bijna 80 procent van de Nederlanders is matig eenzaam. Ruim dertien procent is sterk eenzaam en 6,5 procent is zelfs zeer sterk eenzaam. Slechts 1,4 % van de Nederlanders is helemaal niet eenzaam. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek naar eenzaamheid door ZorgfocuZ en bureau HHM. In welke provincie je woont lijkt hierin geen verschil te maken.

  Uit het onderzoek blijkt ook dat het ‘rapportcijfer’ over de tevredenheid met het eigen sociale leven tijdens de coronamaatregelen daalde van een 7,5 naar een 6,3.

  Uit het onderzoek komt een gemiddelde eenzaamheidsscore van 6,8 is op een schaal van 11. Deze score is tot stand gekomen uit de beantwoording in hoeverre mensen zich herkennen in elf stellingen bijvoorbeeld : ‘Ik mis gezelligheid om mij heen’, ‘Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen’ en ‘Vaak voel ik mij in de steek gelaten’.

  Landelijk is er veel onderzoek gedaan naar eenzaamheid. Deze studie richt zich op onderbelichte domeinen in relatie tot eenzaamheid, zoals gezondheid, woonomgeving en de digitale omgeving. Dit levert nieuwe inzichten op. Zo blijken mensen woonachtig in een etagewoning eenzamer dan mensen in een vrijstaand huis. Ook houdt een grotere rol van het internet in iemands leven verband met een sterkere eenzaamheidsbeleving. 

  Eenzaamheid kan grote gevolgen hebben, vertelt onderzoeker Arjan Rozema. “Het grootste gedeelte van de bevolking is wel eens eenzaam. Dat hoeft niet direct nadelige gevolgen te hebben, vooral niet als eenzaamheid tijdelijk is. Wanneer eenzaamheid echter langer duurt, kan het negatieve gevolgen hebben voor de algehele fysieke gezondheid en het welzijn of zelfs de kans op bepaalde ziekten vergroten.”

  Onderzoeker Lennart Homan: “Als je weet welke factoren – in meer of mindere mate – een rol spelen, kun je gericht op zoek naar oplossingen. Uit het onderzoek blijkt dat mensen in hoogbouw zich eenzamer voelen. Je zult dan eerste moeten achterhalen wat de oorzaken hiervan zijn. Dat kan door verdiepend onderzoek te doen. En dan kun je hier als provincie, regio en gemeente wat aan doen. Het kan helpen om slimmer en toekomstgericht te bouwen en je voorzieningenniveau passend in te richten.”

  Voor dit onderzoek is een online vragenlijst uitgezet onder panelleden in heel Nederland. Per provincie vulden zo’n tweehonderd respondenten de vragenlijst in, waarbij gestreefd is naar een representatieve verdeling op basis van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Deze infographic geeft een eerste inzicht in de resultaten van dit onderzoek. In latere berichtgeving volgen de domein-specifieke resultaten die o.a. gemeenten kunnen helpen om gerichte acties tegen eenzaamheid op te zetten.

  Over ZorgfocuZ

  ZorgfocuZ is een onderzoeksbureau gericht op de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. ZorgfocuZ biedt inzicht in prestaties en ervaringen en adviseert organisaties om effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. ZorgfocuZ richt zich op beleidsonderzoek, advies en onderzoek onder alle relevante doelgroepen in de zorg zoals cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, verwijzers en medewerkers. Dit doe zij onder andere voor gemeenten (sociaal domein) en zorgorganisaties zoals die in de verpleeghuiszorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ.

  Over bureau HHM

  Bureau HHM is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau met passie en visie. Opgericht in 1979 met als doel de zorg voor kwetsbare mensen te verbeteren. Bureau HHM combineert wetenschappelijke kennis met creativiteit. Zo maakt ze grote maatschappelijke problemen helder en overzichtelijk. Waarna ze vernieuwende oplossingen ontwikkelt om de zorg en ondersteuning beter te organiseren. Voor nu en straks.

 3. Samenwerking BuurtzorgT en ZorgfocuZ

  Leave a Comment

  BuurtzorgT biedt specialistische GGZ-zorg aan mensen die thuis behandeld en ondersteund willen of moeten worden. De organisatie, die in 2014 werd opgericht, voorziet met deze vorm van dienstverlening duidelijk in een behoefte. De organisatie groeit snel, en telt vandaag de dag zo’n 350 medewerkers. Dee 350 behandelaren werken in kleine, autonome, zelfsturende teams. BuurtzorgT kent inmiddels 53 teams met een spreiding over geheel Nederland.

  Als snelgroeiende ggz-aanbieder is het belangrijk dat ook de bedrijfsvoering steeds verder wordt geoptimaliseerd. Daarom werkt BuurtzorgT aan een continu verbeterproces om de organisatie nog meer te professionaliseren. Een belangrijk onderdeel daarin is het frequent meten van de ervaringen, wensen en tevredenheid van de medewerkers.

  BuurtzorgT was vorig jaar op zoek naar een nieuwe manier om de medewerkerstevredenheid te meten. Onderzoeksbureau ZorgfocuZ heeft samen met BuurtzorgT een meetinstrument ontwikkeld dat de komende jaren ingezet wordt om de tevredenheid van BuurtzorgT medewerkers in beeld te brengen. In het voorjaar van 2021 vond de eerste meting plaats, waarbij door een responspercentage van zo’n 70% goede inzichten werden verkregen over aspecten die de BuurtzorgT teams belangrijk vinden.

  Uniek aan deze samenwerking was dat de teams van BuurtzorgT betrokken werden om samen met ZorgfocuZ het medewerkersonderzoek op maat te maken. Naast dat de uitkomsten landelijk inzichtelijk zijn gebracht, zijn de uitkomsten ook per team in te zien.

  De resultaten van de eerste meting zijn gevat in een animatiefilmpje dat BuurtzorgT en ZorgfocuZ maakten.

 4. PREM Kindzorg vanaf 2021 verplicht

  Leave a Comment

  Het Kwaliteitskader wijkverpleging en de ‘Kwaliteitsstandaard Zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving’, geeft antwoord op de vraag wat goede wijkverpleging inhoudt en wat de samenleving mag verwachten als een kind is aangewezen op verpleegkundige zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet. Verschillende bronnen geven zorgprofessionals informatie over wat er voor hun kinderen toe doet en waar verbeterpunten liggen. De PREM Kindzorg is één van die bronnen en is vanaf 2021 verplicht.

  PREM Kindzorg verplicht

  Vanaf 1 juni 2021 is de PREM Kindzorg officieel in gebruik genomen. DE PREM Kindzorg is ontwikkeld door Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ), Stichting Kind en Ziekenhuis en de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging. Aanbieders van wijkverpleging zijn verplicht om dit onderzoek uit te voeren. In 2021 dient de meting tussen 1 juni en 31 december 2021 worden uitgevoerd te worden.

  Wilt u meer weten over de PREM Kindzorg, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 5. ZorgfocuZ sponsort Social Run met medewerkersonderzoek GGZ Drenthe

  Leave a Comment

  Gisteren startte de inclusieweek, een week vol letterlijke en figuurlijke beweging om aandacht te vragen voor de positie van mensen met psychische kwetsbaarheden in de maatschappij. GGZ Drenthe steunt dit initiatief door met een team medewerkers mee te doen aan de Social Run en daarmee, via sponsoring, geld op te halen door het goede doel.

  ZorgfocuZ voert voor GGZ Drenthe het periodieke medewerkersonderzoek uit; als extra stimulans om een vragenlijst in te vullen doneren wij per ingevulde vragenlijst een bedrag aan dit goede doel. Een gebaar dat gewaardeerd wordt, zo merken we! 🙂

  Wil je het team van GGZ Drenthe ook sponsoren? Ga dan naar: https://www.socialrun.nl/socialrun-2021/teams/team-ggz-drenthe/.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten