Het Zorginstituut Nederland

Begeleiding v/d Hackathon

Het Zorginstituut Nederland is gevraagd door het ministerie van VWS om de regie te nemen in het verbeteren van de informatievoorziening in de verpleeghuiszorg. Door middel van het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg werkt Het Zorginstituut Nederland samen met ketenpartijen in de verpleeghuiszorg om ervoor te zorgen dat de nodige informatie over de kwaliteit van zorg wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor alle belanghebbenden (waaronder de burger).

In dit project werd onderzocht op welke wijze narratieve informatie kan worden gebruikt en ingezet om kwaliteit over verpleeghuiszorg inzichtelijker te maken voor de burger. Daarbij is gekeken naar de behoefte van veldpartijen en (technische) mogelijkheden. De informatiebehoefte is al in kaart gebracht door het programma. De (technische) mogelijkheden zijn verkend in de vorm van een hackathon waarbij professionals vanuit verschillende disciplines (techniek, wetenschap, inhoud, praktijk) in teams samenwerkten aan een onderzoeksvoorstel. Het onderzoeksvoorstel diende in te gaan op de wijze waarop informatie over de kwaliteit van de zorg kan worden verzameld.

Om de waarde van dit onderzoeksvoorstel voor de burger in te kunnen schatten, is gebruik gemaakt van een burgerpanel en enkele focusgroepen aan wie is gevraagd wat ze van dit voorstel vonden. ZorgfocuZ heeft Het Zorginstituut hierbij ondersteund.

Tijdens de eerste dag van de hackathon is door de verschillende professionals een schets gemaakt van een onderzoeksvoorstel. Wij hebben aan de hand van dit onderzoeksvoorstel enkele vragen ontwikkeld die wij konden voorleggen aan het burgerpanel en de focusgroepen. Wij hebben zelf een representatieve groep deelnemers geworden voor deze focusgroepen.

De uitkomsten van de focusgroepen en het burgerpanel hebben wij uitgewerkt in een kort verslag. Deze uitkomsten hebben wij tijdens de tweede dag van de hackathon gepresenteerd aan de deelnemers in een interactieve sessie. Deze sessie diende als het ware als een warme overdracht naar de deelnemers toe die vervolgens aan de slag moesten met deze uitkomsten en het onderzoeksvoorstel verder moesten optimaliseren.

 

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten