Zorggroep Noordwest-Veluwe

PREM Wijkverpleging – telefonische interviews

Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt kwaliteitszorg voor ouderen, die kan variëren van lichte tot zware en complexe zorg. ZorgfocuZ voert voor Zorggroep Noordwest-Veluwe de PREM Wijkverpleging uit.

Voor de dataverzameling is gekozen voor telefonische interviews. ZorgfocuZ beschikt over een eigen callcenter van waaruit wij jaarlijks voor tientallen zorgorganisaties cliëntervaringsonderzoek uitvoeren. Het callcenter wordt bemand door speciaal getrainde en gecertificeerde interviewers. Zij hebben allemaal een basiscursus interviewtechnieken afgerond en zijn daarnaast volledig op de hoogte van de PREM Wijkverpleging.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de basisset aan vragen van de PREM Wijkverpleging waarbij wij in afstemming met Zorggroep Noordwest-Veluwe enkele maatwerkvragen hebben toegevoegd.

De respons op dit onderzoek was 80%! Ruim 130 cliënten van de 175 cliënten die zijn benaderd hebben deelgenomen aan het onderzoek.

De uitkomsten worden gerapporteerd in een overzichtelijk rapport waarbij wij onder andere ingaan op resultaten op regio- en op teamniveau.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten