Zorggroep Drenthe

CQI-vragenlijst onderzoek

In opdracht van Zorggroep Drenthe hebben wij de CQI uitgevoerd voor zowel hun intra- als extramurale ouderenzorg. Voor de start van het onderzoek hebben we in enkele sessies de vragenlijsten kunnen uitbreiden om de kernwaarden van Zorggroep Drenthe beter uit te kunnen vragen.

Onder de doelgroep hebben we een steekproef getrokken waarbij rekening is gehouden met de CQI-richtlijnen. Hiervoor hebben we onder andere bepaalde exclusiecriteria toegepast. Per locatie hebben twee tot drie interviewers de vragenlijst bij de doelgroep afgenomen. Gemiddeld zijn hiermee 30 enquêtes afgenomen per dag. Door de CQI in alle zorgvormen tegelijk uit te voeren hebben we per locatie een samenvattend rapport kunnen maken waarin locatiemanagers, zorgverleners en de cliëntenraad in één oogopslag de uitkomsten van hun locatie konden zien.

Deze resultaten hebben we vervolgens gekoppeld aan de resultaten van het medewerkersonderzoek. Door deze koppeling hebben we kunnen laten zien op welke terreinen medewerkers- en cliënttevredenheid elkaar beïnvloeden.

Met deze rapporten zijn de locaties aan de slag gegaan om tot concrete verbeterplannen te komen, waar nodig met de ondersteuning van ZorgfocuZ bij zowel het opstellen als uitvoeren van deze plannen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten