Zorggroep Charim

Analyse en advies marketingbeleid

Zorggroep Charim heeft in haar strategisch beleidsplan een duidelijke koers voor de komende jaren bepaald op corporate beleidsniveau. Nu dit document is afgerond, is het een uitdaging voor de afdeling Marketing, Communicatie en Cliëntvoorlichting om een marketingbeleid op te zetten waarmee Charim de komende jaren goed vooruit kan.

ZorgfocuZ is gevraagd om, als input voor de te maken strategische keuzes, mee te denken in de vormgeving van dit beleid. Om die reden heeft ZorgfocuZ allereerst een analyse uitgevoerd van bestaand beleid om een helder zicht te krijgen op de visie, missie en de doelstellingen van de organisatie. Naast deze interne documenten zijn ook externe informatiebronnen aangewend om een goed beeld te creëren van de situatie. Op basis van kennis van de organisatie, de klantengroepen en het concurrerend veld is vervolgens samen met een afvaardiging van de organisatie toegewerkt naar een strategisch marketingadvies waarbij de merkpositionering en de merkenarchitectuur kernpunten waren. Dit vormde vervolgens de basis voor een verdere uitwerking richting keuzes omtrent concrete en praktisch uitvoerbare plannen, acties en uitwerkingen op marketingtactisch niveau (Product, Plaats, Prijs, Promotie en Personeel).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten