Viattence

Reviews verzamelen ZorgkaartNederland via interview- en belteam

Viattence biedt ouderenzorg op de Veluwe tussen Zwolle en Apeldoorn. Vanuit ZorgfocuZ zijn wij verantwoordelijk voor het verzamelen van reviews (waarderingen) op ZorgkaartNederland voor Viattence.

Aanpak verzamelen reviews op ZorgkaartNederland voor Viattence

Wij hebben een werkproces ontwikkeld waarmee wij de uitvoering van het verzamelen van reviews op ZorgkaartNederland zo optimaal mogelijk voor zorgorganisaties kunnen uitvoeren. Tijdens de voorbereidingsfase van het onderzoek hebben wij alle aandachtspunten van het onderzoek met Viattence doorgenomen. Het gaat hierbij met name om:

  • Doelgroepafbakening en gewenste aantallen (per locatie)
  • Vooraankondigingsbrief
  • Uitleg methode van dataverzameling
  • Aanlevering van reviews bij ZorgkaartNederland
  • Rapportage
  • Planning

Wij voeren het onderzoek zo autonoom mogelijk uit. Echter, voor een optimaal onderzoek dat aansluit op de wensen van Viattence is het essentieel dat Viattence op bepaalde vlakken medewerking verleent aan dit onderzoek. Denk hierbij b.v. aan het versturen van vooraankondigingen aan cliënten. Daar waar input van Viattence gewenst is, wordt dit besproken.

Met Viattence stemmen we af op welke data de interviews plaatsvinden. In het geval van interviews op locatie, zorgen we ervoor dat op de dag van de interviews op locatie er een contactpersoon is van Viattence (veelal de locatiemanager of kwaliteitsverpleegkundige) met wie onze interviewers de laatste details van de interviewdag kunnen doornemen. Denk hierbij aan een lijst met kamers, namen van cliënten en/of er cliënten zijn die niet geïnterviewd moeten worden (b.v. vanwege ziekte of afmelding). Na afronding van iedere interviewdag vindt er een korte evaluatie plaats.

Wij beschikken over software om de uitkomsten van de interviews zorgvuldig te kunnen verwerken en leveren de uitgevraagde reviews aan bij ZorgkaartNederland. ZorgkaartNederland doet vervolgens een check op volledigheid van de ingevulde vragenlijsten en publiceert deze op de website.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het verzamelen van reviews op ZorgkaartNederland, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten