Koninklijke Visio

Verwijzersonderzoek

Werkvelden
Diensten
Oplossingen

Koninklijke Visio is specialist op het gebied van de visuele beperking. Sinds de oprichting van Visio, meer dan 200 jaar geleden, is de missie van de organisatie om met specialistische expertise mensen te ondersteunen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben.

Als specialistische organisatie is een goede bekendheid van het product- en dienstenaanbod, een goed en positieve reputatie (imago) en een goede toegang tot zorg belangrijk. Om dit bij de belangrijke groep verwijzers (vooral medisch specialisten uit ziekenhuizen) goed te kunnen managen, voert ZorgfocuZ periodiek een verwijzersonderzoek uit voor Visio. Onze onderzoeken leiden tot concrete verbeter- en sturingsinformatie, waarmee de directeuren van Visio direct aan de slag kunnen in de regio waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten