Vérian, Thuisgenoten en BTK Zorg

Maatwerk cliënt- en medewerkersonderzoeken

Vérian, Thuisgenoten en BTK Zorg zijn samenwerkende zorgaanbieders op het gebied van verpleging, verzorgen en thuiszorg. Wij zijn gevraagd om een medewerkersonderzoek en diverse cliëntervaringsonderzoeken uit te voeren voor de drie organisaties.

Voor dit onderzoek hebben wij een meetplan opgesteld waarin wij voor Vérian, Thuisgenoten en BTK Zorg nader hebben uitgewerkt welke doelgroepen benaderd worden, met welke vragenlijsten en via welke methoden. Resumerend gaat het hierbij om de volgende doelgroepen en thema’s:

  • Thuiszorg V&V (PREM Wijkverpleging) – schriftelijke benadering
  • Hulp bij Huishouden – schriftelijke benadering
  • Woon-Zorg – schriftelijke benadering
  • Thuisbegeleiding – schriftelijke benadering
  • Diëtetiek – schriftelijke benadering
  • Jeugdgezondheidszorg – digitale benadering
  • Medewerkers – digitale benadering

Voor iedere organisatie hebben wij een online dashboard ingericht waarin de resultaten van de afzonderlijke onderzoeken voor de betreffende organisaties te zien zijn. Ons dashboard bevat diverse filtermogelijkheden waarmee resultaten bijvoorbeeld op subdoelgroep niveau of locaties gefilterd kunnen worden.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten