UMC Groningen

Imago-onderzoek en marketingadvies

Werkvelden
Diensten
Oplossingen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is het grootste ziekenhuis van het Noorden. Gezien verschillende ontwikkelingen (toenemende druk van verzekeraars, toenemende druk van de overheid om meer te specialiseren, toenemende concurrentie, etc.) is het voor het ziekenhuis steeds belangrijker om helder te hebben wat de toegevoegde waarde van het UMCG is en hoe zij haar positie ziet te midden van de (noordelijke) zorg. Een scherper merkbeeld van het UMCG zou daar goed bij helpen. Wij zijn gevraagd om via een imago-onderzoek samen met het UMCG de marketing binnen het UMCG een betere positie te laten krijgen. Ook moeten er keuzes worden gemaakt over hoe de marketingkeuzes concreet zouden kunnen worden geïmplementeerd.

De doelstelling van dit project was om, met behulp van onder meer een SWOT-analyse, tot strategische marketingkeuzes te komen. In een ‘strategisch marketingplan’ zijn alle elementaire onderdelen van een marketingstrategie uitgewerkt, zoals de keuze voor een waardestrategie, een concrete uitwerking van een merkpositionering voor het UMCG en het bepalen van (onderscheidende en relevante) kernwaarden.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten