Thuiszorg West-Brabant

PREM Wijkverpleging en hulp bij huishouden

Thuiszorg West-Brabant (TWB) verleent bij ongeveer 2.200 cliënten wijkverpleging. TWB  heeft ZorgfocuZ gevraagd om de PREM Wijkverpleging uit te voeren. Naast cliënten die thuiszorg afnemen, maakt een deel van de cliënten ook gebruik van hulp bij huishouden. Voor deze doelgroep worden apart extra vragen toegevoegd aan de vragenlijst.

Voor de dateverzameling heeft TWB gekozen voor de methode van schriftelijke en online dataverzameling (mixed mode methode). Deze methode wordt door de meeste zorgaanbieders ook gehanteerd. Bij deze methode krijgen cliënten vragenlijst pakketjes toegestuurd met daarin een
• Een uitnodigingsbrief
• Een schriftelijke vragenlijst
• Een portvrije retourenvelop met het antwoordnummer van ZorgfocuZ (waarmee cliënten de ingevulde vragenlijst kunnen retourneren)

In de uitnodigingsbrief staat tevens een unieke link naar de online vragenlijst. Cliënten kunnen hierdoor de vragenlijst indien gewenst online invullen.

Wij rapporteren de resultaten in ons dashboard waarbij wij nader ingaan op de onderzoeksverantwoording en de resultaten. De resultaten kunnen standaard gefilterd worden op bepaalde eenheden zoals regio of team.

Via een handige downloadfunctie kan TWB de resultaten uit ons dashboard downloaden in PDF-bestand.

 

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten