Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé

Woonwensen onderzoek

ZorgfocuZ heeft voor Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om de organisatie inzicht te geven in de woonwensen van senioren als het gaat om zelfstandig, beschut wonen met zorg op de achtergrond. In samenspraak met de organisatie is een onderzoeksplan opgesteld en is er een aantal focusgroepen georganiseerd met (vertegenwoordigers van) huidige bewoners.

Er is uitdrukkelijk voor focusgroepen gekozen om van het voordeel gebruik te maken dat deelnemers elkaar kunnen ‘voeden’ met ervaringen, wensen en behoeften. In de focusgroepen ontstond conform deze verwachtingen inderdaad de nodige interactie, waardoor er goede inzichten werden verkregen in welke beweegredenen en voorwaarden een rol spelen bij ouderen die op zoek gaan naar een meer beschutte, zelfstandige woonomgeving. Wat zijn belangrijke factoren om voor een woning te kiezen? Aan welke voorwaarden moet een appartement voldoen? Hoe groot moet een woning zijn en wat is er belangrijk aan de indeling? Deze aan andere vragen kwamen ruimschoots aan de orde. Door de ficusgroepen konden de onderzoekers van ZorgfocuZ goed antwoord geven op vragen over hoe deze doelgroep wenst te wonen met service en zorg en wat doorslaggevende factoren zijn om voor een bepaalde woonvorm te kiezen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten