Stichting Eykenburg

PREM Wijkverpleging + training

Stichting Eykenburg heeft ons gevraagd om de PREM Wijkverpleging uit te voeren. Stichting Eykenburg vindt een persoonsgerichte benadering erg belangrijk en neemt daarom zelf de dataverzameling voor haar eigen rekening via telefonisch interviews.

Wij hebben enkele medewerkers getraind voor het uitvoeren van deze telefonisch interviews. De training is heel praktisch ingestoken. Wij hebben de meetinstructie van de PREM Wijkverpleging doorgenomen en concrete handvatten geboden voor het afnemen van telefonische interviews (hoe begin je een gesprek, welke tone of voice houd je aan, hoe ga je om met vragen over privacy en anonimiteit etc.).

Uiteindelijk hebben we een belscript opgesteld aan de hand waarvan de medewerkers de interviews hebben afgenomen. De medewerkers nemen de vragen telefonisch met de cliënten door en kunnen de antwoorden direct verwerken in onze online enquête omgeving.

De uitkomsten rapporteren wij in ons online dashboard waarin de resultaten op organisatieniveau, maar ook op teamniveau inzichtelijk worden gemaakt. De uitkomsten worden namens Stichting Eykenburg aangeleverd bij Zorgkaart Nederland en de gegevensmakelaar.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten