Sensire

Medewerkersonderzoek

Sensire is de grootste zorgorganisatie in de Achterhoek en de Liemers. De organisatie biedt dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg, bij mensen thuis of in een van haar woonzorgcentra. Kijk voor meer informatie over Sensire op de website van deze zorgorganisatie. Om de mensen uit de Achterhoek de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben, werken in totaal bijna 4.000 medewerkers voor Sensire en de merken Yunio en NAAST. Zij helpen de doelgroep om gezond te blijven, beter te worden of zo goed mogelijk te leven met zorg zodat zij het leven kunnen leiden zoals zij dat gewend zijn.

Het is een landelijke ontwikkeling dat zorgprofessionals steeds vaker te maken krijgen met ongewenst/ontoelaatbaar gedrag in contact met de klant of bewoner, alsook met de familie/mantelzorger van de klant/bewoner. Wij zijn door Sensire gevraagd om hier een onderzoek naar uit te voeren onder alle medewerkers van de organisatie. In het onderzoek combineerden we een kwantitatief vragenlijstonderzoek met een kwalitatieve verdieping met focusgroepen, face-to-face interviews en telefonische interviews. De totale resultaten zijn besproken met de werkgroep en gepresenteerd aan de directie van Sensire, hetgeen hen duidelijke inzichten gaf in de onderzochte thema’s en onderwerpen om mee aan de slag te kunnen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten