Revalidatie Friesland

Verwijzersonderzoek

Voor Revalidatie Friesland voert ZorgfocuZ periodiek onderzoek uit onder verwijzers, zoals onder huisartsen en medisch specialisten. Naast een meetinstrument is er samen met de Friese revalidatieinstelling een methode ontwikkeld die voor een goede responsratio zorgt.

Op basis van de resultaten van het verwijzersonderzoek krijgt Revalidatie Friesland goede inzichten in hoe verwijzers tegen de organisatie aankijken, wat er goed gaat en waar er nog uitdagingen voor verbetering liggen. Door middel van een benchmarkrapportage is het goed mogelijk om ontwikkelingen in de tijd te monitoren en om zo op concrete trends en ontwikkelingen te kunnen inspelen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten