Rekenkamercommissie van de gemeente Hof van Twente

Rekenkameronderzoek naar kwaliteit keukentafelgesprekken

De rekenkamercommissie van de gemeente Hof van Twente heeft mede op basis van de behoefte vanuit de raadsfracties, ZorgfocuZ gevraagd om rekenkameronderzoek te doen naar de wijze waarop de keukentafelgesprekken in de gemeente verlopen. Wat gaat daarbij goed en minder goed en welke aanbevelingen voor verbetering kunnen worden gedaan? ZorgfocuZ heeft een onderzoeks methodiek ontwikkeld, genaamd “shadowing in het sociaal domein”, waarmee we dit onderzoek hebben vormgegeven.

Aanpak rekenkameronderzoek

Het rekenkameronderzoek dat ZorgfocuZ heeft uitgevoerd over de keukentafelgesprekken heeft betrekking op de gesprekken die plaatsvinden in het kader van de Wmo. Bij dit rekenkameronderzoek vatten we het begrip keukentafelgesprek ruim op. Dat betekent dat het bij onze shadowing trajecten niet alleen gaat om de feitelijke gesprekken, maar ook de aanmelding, de communicatie voorafgaand aan het gesprek, de verslaglegging na het gesprek, de beschikking en tot slot de toeleiding richting een zorgaanbieder.

Methoden van onderzoek die onderdeel uit hebben gemaakt van dit onderzoek zijn:

  • Deskresearch
  • Documentstudie
  • Analyses van cliëntervaringsonderzoeken
  • Interviews met ambtelijke organisatie
  • Interviews met cliënten
  • Bijwonen van keukentafelgesprekken

Via enkele sessies met de Rekenkamercommissie hebben we de onderzoeksopzet op maat gemaakt en hebben we de voortgang en uitkomsten van het onderzoek nader besproken.

Onze werkwijze

U mag van een professioneel en gecertificeerd onderzoeksbureau als de onze verwachten dat wij in staat zijn om een gedegen onderzoeksopzet te formuleren en het onderzoek als dusdanig uit te voeren. Wij streven hierbij naar een nauwe samenwerking met uw rekenkamer(-commissie) en zullen erop toezien dat de opzet en voortgang van het onderzoek aansluiten op uw wensen en behoeftes.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over rekenkameronderzoek in het sociaal domein, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Chiel Westra of Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten