Gemeente Tynaarlo

Rekenkameronderzoek voor gemeente Tynaarlo

In opdracht van de rekenkamercommissie Tynaarlo heeft ZorgfocuZ een onderzoek uitgevoerd naar de uitwerking en implementatie van het VN-verdrag binnen de gemeente Tynaarlo.

Aanpak rekenkameronderzoek naar het inclusiebeleid

De centrale onderzoeksvraag binnen dit onderzoek luidde:

Hoe geeft de gemeente Tynaarlo vorm en inhoud aan de verplichting om in het sociaal en  fysieke domein invulling te geven aan het VN‐verdrag Handicap en in hoeverre is de feitelijke uitvoering hiervan doeltreffend, doelmatig en rechtmatig?

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn verschillende methoden ingezet:

  • Bestuderen van (beleids)documentatie
  • Verzamelen en analyseren van (openbare) cijfers
  • Interviews met betrokkenen van de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en het VN-panel
  • Een werksessie met raadsleden
  • Schouwen van gemeentelocaties
  • Quickscans naar de schriftelijke en digitale toegankelijkheid

De inzet van deze methoden heeft geleid tot een set concrete aanbevelingen aan de gemeenteraad, welke zijn besproken in een gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraad, de rekenkamercommissie en ZorgfocuZ. De resultaten zijn inzichtelijk gemaakt in een eindrapportage.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over rekenkameronderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Jesse Hulsebosch of Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten