Rekenkamer Hilversum

Rekenkameronderzoek naar proces van Wmo-aanvragen

Diensten
Oplossingen

Voor de rekenkamer Hilversum heeft ZorgfocuZ onderzoek gedaan naar het proces van Wmo-aanvragen. De Rekenkamer was hierbij op zoek naar cijfermatige informatie/benchmark van Wmo-voorziening en naar inzicht in het proces van de aanvraag (welke stappen doorloopt een cliënt bij een Wmo-aanvraag, welke informatie wordt verschaft, wat is de doorlooptijd, etc.)

De vraag die in dit onderzoek centraal stond was: Hoe verloopt de aanvraag van een Wmo-voorziening in de gemeente Hilversum? In het onderzoek zijn de volgende drie deelvragen te onderscheiden:
1. Aan welke eisen dient een keukentafelgesprek te voldoen?
2. Hoe verloopt het proces van de Wmo-aanvraag in de gemeente Hilversum?
3. Wat gaat goed en minder goed en welke aanbevelingen voor verbetering kunnen worden
gedaan?

Methoden van dataverzameling die wij onder andere hebben toegepast zijn:

 • Deskresearch
 • Interviews met betrokkenen uit de ambtelijke organisatie
 • Analyse Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017
 • Shadowingtrajecten, Het shadowing traject bestaat uit drie onderdelen:
  • Bijwonen keukentafelgesprek
  • Telefonisch interview over ongeplande contactmomenten
  • Analyse schriftelijke communicatie
 • Interviews met cliënten en met betrokkenen uit de ambtelijke organisatie

Tussentijds heeft afstemming plaatsgevonden met de Rekenkamer.

Het resultaat van dit onderzoek waren concrete punten die momenteel goed gaan in het proces van de Wmo-aanvraag en punten die beter zouden kunnen (concrete aanbevelingen). De uitkomsten zijn in een bondig rapport opgeleverd aan de Rekenkamercommissie.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten