Rekenkamercommissie Kempengemeenten

Rekenkameronderzoek naar doelen v/d decentralisatie Wmo (individuele begeleiding en groepsbegeleiding)

Voor de Rekenkamercommissie Kempengemeenten (gemeenten Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot) heeft ZorgfocuZ rekenkameronderzoek gedaan naar de doelen van de decentralisatie Wmo – Individuele begeleiding en groepsbegeleiding.  De vraagstelling van dit onderzoek luidde als volgt: In welke mate slaagt de gemeente erin de doelen van de decentralisatie Wmo te realiseren: zelfredzaamheid en eigen regie bevorderen, participatie van de omgeving stimuleren en financiële beheersing door de gemeente? En hoe vertaalt zich dit in de tevredenheid van de klanten?

Aanpak rekenkameronderzoek naar doelen decentralisatie Wmo

Uit deze centrale vraag zijn vervolgens deelvragen rondom 4 thema’s geformuleerd, te weten: Beleid en Kaderstelling, Uitvoering en Resultaten, Bestuurlijk proces en Vergelijking. Tijdens een startsessie met de Rekenkamercommissie hebben we vervolgens het normenkader opgesteld en zijn we tot een nadere afbakening gekomen van het onderzoek. Methoden van dataverzameling die wij onder andere hebben toegepast zijn:

  • Documentenstudie w.o. raadsstukken
  • Interviews met portefeuillehouders, betrokkenen uit de ambtelijke organisatie, griffiers en relevante in- en externe stakeholders
  • Focusgroepen met zorgaanbieders
  • Analyse databases: CBS-data, Waarstaatjegemeente.nl, gemeentelijke systemen
  • Kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder cliënten/zorgaanbieders
  • Een werksessie met raadsleden om een beter beeld te kunnen vormen over betrokkenheid, informatievoorziening en lessen voor de toekomst.

Tussentijds heeft afstemming plaatsgevonden met de Rekenkamercommissie.

Het resultaat van dit onderzoek zijn conclusies en aanbevelingen over de Wmo met betrekking tot doeltreffendheid en doelmatigheid voor de verdere aanpak van de transformatie van de Wmo (individuele begeleiding en groepsbegeleiding). De uitkomsten zijn in een bondig rapport opgeleverd aan de Rekenkamercommissie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over beleidsonderzoek, onderzoek naar decentralisatie Wmo, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Chiel Westra of Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten