Rekenkamercommissie Het Hogeland

Rekenkameronderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de jeugdzorg

In opdracht van de Rekenkamercommissie Het Hogeland heeft ZorgfocuZ een rekenkameronderzoek naar de jeugdzorg uitgevoerd binnen de gemeente Het Hogeland. Binnen het onderzoek stonden twee vragen centraal:

1. Hoe is het beleid en de uitvoering van de jeugdzorg in de gemeente Het Hogeland vormgegeven en zijn deze doelmatig en doeltreffend?

2. Hoe heeft de raad zijn kaderstellende en controlerende functie in het jeugdzorgbeleid vormgegeven en hoe wordt de raad geïnformeerd over het jeugdzorgbeleid?

Aanpak Rekenkameronderzoek jeugdzorg

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn verschillende methoden ingezet:

 • Bestuderen van (beleids-)documenten
 • Verzamelen en analyseren van (openbare) cijfers
 • Verzamelen van cliëntervaringen via interviews met ouders wier kind via de gemeentelijke toegang jeugdzorg ontvangt
 • Interviews met betrokkenen van de gemeente en de inkoopregio
 • Een werksessie met raadsleden

De inzet van deze methoden heeft geleid tot een aantal concrete aanbevelingen aan de gemeenteraad, welke zijn besproken in een gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraad, de Rekenkamercommissie en ZorgfocuZ. De eindrapportage en de verdere raadsbehandeling van het stuk treft u hier (https://raadhethogeland.nl/rekenkamercommissie/onderzoeken).

Expertise ZorgfocuZ met Rekenkameronderzoek

Rekenkameronderzoek kan antwoord bieden op vragen als:

 • Wordt er conform het gemeentelijk beleid gewerkt en wat zijn aantoonbare effecten?
 • Wat zijn de ervaringen van de doelgroep?
 • Wordt er op een effectieve en doelmatige wijze gewerkt?
 • Hoe wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd?

Vertaald naar het sociaal domein zijn er diverse vraagstukken waar rekenkamers onderzoek naar hebben gedaan of zouden kunnen doen. Denk hierbij aan:

 • Wat heeft de decentralisatie betekend voor zorggebruikers en zorgbehoevenden?
 • Hoe ziet het beleid en de uitvoering eruit op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet? Wat zijn de effecten en wat zijn de ervaringen van burgers?
 • Wat is het beleid ten aanzien van mantelzorgers, hoe wordt dit ervaren en waar liggen verbeterpunten?
 • Welke maatschappelijke voorzieningen zijn er in de gemeente?
 • Hoe verloopt het proces van de toegang, hoe wordt dit uitgevoerd en wat zijn de ervaringen van cliënten?
 • Wat is de effectiviteit van het beleid van bijvoorbeeld de sociale wijkteams?
 • Hoe is de informatievoorziening met betrekking tot Jeugdhulp en de Wmo richting de gemeenteraad vormgegeven?

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. Wij zijn bekend met alle mogelijke vraagstukken binnen het sociaal domein en kunnen rekenkamers (en gemeenten) voorzien van de juiste aanbevelingen voor een effectieve(re) en efficiënte(re) uitvoering van het beleid in het sociaal domein.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over beleidsonderzoek, onderzoek naar jeugdzorg, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Chiel Westra of Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten