Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Rekenkameronderzoek naar toegang Wmo-voorzieningen – klantreis onderzoek (shadowing)

Diensten
Oplossingen

Voor de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg heeft ZorgfocuZ onderzoek gedaan naar de toegang tot de voorzieningen in de Wmo.  De doelstelling van dit onderzoek luidde als volgt: Het bieden van inzicht in de wijze waarop de toegang tot Wmo-voorzieningen in de vier gemeenten is geregeld en het waar nodig doen van aanbevelingen om die toegang voor (potentiële) cliënten effectiever en efficiënter te maken.

Naar aanleiding van de geformuleerde doelstelling hebben wij de volgende deelvragen geformuleerd:
1. Aan welke eisen dient de toegang tot een Wmo-maatwerkvoorziening te voldoen?
a. Wat is het gemeentelijk beleid voor het proces van de toegang tot een Wmo-maatwerkvoorziening?
b. Welke wettelijke eisen worden gesteld aan het proces van de toegang tot een Wmo-maatwerkvoorziening?
c. Welke overige eisen kunnen worden gesteld aan het proces van de toegang tot een Wmo-maatwerkvoorziening?
2. Hoe verloopt het proces van de Wmo-aanvraag in de gemeenten WVOL?
3. Wat gaat goed en minder goed en welke aanbevelingen voor verbetering kunnen worden gedaan?

Het onderzoek richtte zich op de aanvraag van een Wmo-voorziening. Het onderzoek richtte zich hierbij niet alleen op de feitelijke keukentafelgesprekken, maar ook de aanmelding, de communicatie voorafgaand aan het gesprek, de verslaglegging na het gesprek, de beschikking en tot slot de toeleiding richting een zorgaanbieder.

Methoden van onderzoek die wij onder andere hebben toegepast zijn:

  • documentstudie
  • interviews met Wmo-cliënten, portefeuillehouders en beleidsmedewerkers
  • shadowing trajecten (in kaart brengen klantreis)

Het onderzoek resulteerde uiteindelijk in concrete punten die momenteel goed gaan in het proces van de Wmo-aanvraag en punten die beter zouden kunnen (concrete aanbevelingen).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten