Rekenkamercommissie van de gemeente Hof van Twente

Rekenkameronderzoek naar kwaliteit keukentafelgesprekken – klantreis onderzoek (shadowing)

Diensten
Oplossingen

De rekenkamercommissie van de gemeente Hof van Twente heeft mede op basis van de behoefte vanuit de raadsfracties, ZorgfocuZ gevraagd om onderzoek te doen naar de wijze waarop de keukentafelgesprekken in de gemeente verlopen. Wat gaat daarbij goed en minder goed en welke aanbevelingen voor verbetering kunnen worden gedaan? ZorgfocuZ heeft een onderzoeks methodiek ontwikkeld, genaamd “shadowing in het sociaal domein”, waarmee we dit onderzoek hebben vormgegeven.

Aanpak

Het onderzoek dat ZorgfocuZ heeft uitgevoerd over de keukentafelgesprekken heeft betrekking op de gesprekken die plaatsvinden in het kader van de Wmo. Bij dit onderzoek vatten we het begrip keukentafelgesprek ruim op. Dat betekent dat het bij onze shadowing trajecten niet alleen gaat om de feitelijke gesprekken, maar ook de aanmelding, de communicatie voorafgaand aan het gesprek, de verslaglegging na het gesprek, de beschikking en tot slot de toeleiding richting een zorgaanbieder.

Methoden van onderzoek die onderdeel uit hebben gemaakt van dit onderzoek zijn:

  • Deskresearch
  • Documentstudie
  • Analyses van cliëntervaringsonderzoeken
  • Interviews met ambtelijke organisatie
  • Interviews met cliënten
  • Bijwonen van keukentafelgesprekken

Via enkele sessies met de Rekenkamercommissie hebben we de onderzoeksopzet op maat gemaakt en hebben we de voortgang en uitkomsten van het onderzoek nader besproken.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten