Vitale Regio Fryslân

Procesevaluatie Vitale Regio

Diensten
Oplossingen

Vitale regio Friesland is een samenwerkingsproject tussen GGD Fryslân, De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en de Friese gemeenten. Binnen deze evaluatie worden de krachten gebundeld en gestreefd naar een bevordering van de vitaliteit en gezondheid van de Friese burgers, met name door preventieve maatregelen.

Vanaf het moment van kennismaking verliep het contact prima. ZorgfocuZ opereert professioneel in het onderzoeksdomein en combineert dat met een heel prettige persoonlijke benadering. We zijn blij met de onderzoeksresultaten, die ons verder op weg hebben geholpen.

Klaus Boonstra – Programmamanager Vitale Regio

Binnen het samenwerkingsproject Vitale Regio is sprake van een continue, jaarlijkse, procesevaluatie, welke is uitgevoerd door ZorgfocuZ. Deze procesmatige evaluatie is gericht op de voortgang van het Vitale Regio project, een evaluatie van alle gemeentelijke pilots tezamen en een evaluatie op samenwerking tussen alle partijen. De evaluaties zijn gestoeld op periodieke interviews bij alle stakeholders. Met de evaluaties zijn aanbevelingen gedaan voor hoe de samenwerking kan worden verbeterend en bestendigd.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten