Ludgerus

Cliëntervaringsonderzoek voor Ludgerus

Ludgerus is een stichting in Deventer die wonen, welzijn en zorg biedt aan mensen van zestig jaar en ouder, die in een gemeenschap willen wonen die omziet naar elkaar. Kenmerkend voor Ludgerus is de focus op samen actief leven met een hoge mate van betrokkenheid van bewoners. Veel bewoners werken mee als vrijwilliger. Zo wordt bijvoorbeeld de balie bemenst door bewoners, houden zij de tuin bij, is er een klussendienst en ondersteunen bewoners bij activiteiten. Tevens biedt Ludgerus een servicepakket dat erop is gericht haar bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. De woningen zijn hiervoor ingericht. De ondersteuning bestaat onder andere uit 24 uur per dag alarmopvolging, hulp bij het huishouden, verpleging of bij de persoonlijke verzorging. Ook is er binnen Ludgerus een uitgebreid activiteitenprogramma voor en door bewoners, met ondersteuning van een vrijwilligerscoördinator. Sinds 2019 is ZorgfocuZ betrokken bij het uitvoeren van de PREM Wijkverpleging voor Ludgerus.

Uitvoering van de PREM Wijkverpleging voor Ludgerus

Een deel van de bewoners krijgt zorg via Ludgerus, bijvoorbeeld met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg, vanuit de Wmo of Zorgverzekeringswet. Hoewel de eerste twee groepen buiten de inclusiecriteria vallen, wil Ludgerus ook deze bewoners graag een uitnodiging sturen om te weten hoe zij de zorg ervaren. Ludgerus heeft ervoor gekozen om de vragenlijst zelf te verspreiden onder de bewoners die zorg krijgen. De uitnodigingsbrief en vragenlijst werden door ZorgfocuZ voorzien van adressen en inlogcodes, waarna deze door Ludgerus geprint konden worden. Daarnaast werden antwoordenveloppen van ZorgfocuZ toegestuurd, zodat bewoners de ingevulde vragenlijst rechtstreeks konden opsturen naar ZorgfocuZ. Tijdens de periode van gegevensverzameling is besloten om een herinneringsbrief te sturen om de respons te verhogen. De resultaten kunnen worden opgesplitst naar doelgroep en worden beschikbaar gesteld voor download en delen met belanghebbenden. Het onderzoek geeft Ludgerus een goed en representatief beeld van de ervaringen van bewoners die zorg ontvangen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wilt u meer weten over PREM Wijkverpleging, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050-8200461 (locatie Groningen) of 030-2074269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten