Rosengaerde

PREM wijkverpleging

Woonzorgcentrum Rosengaere heeft ZorgfocuZ gevraagd om de PREM Wijkverpleging uit te voeren. Belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van het onderzoek is de mogelijkheid om het onderzoek naar eigen voorkeur in te richten. Hierbij dienen we wel rekening te houden met de meetinstructies die voor de PREM Wijkverpleging 2019 zijn opgesteld.

De PREM Wijkverpleging biedt verschillende opties voor dataverzameling. Net als de meeste andere zorgaanbieders kiest Rosengaerde voor een mixed mode dataverzameling. Dat betekent dat cliënten de vragenlijst zowel schriftelijk als online in kunnen vullen. Cliënten ontvangen een uitnodigingsbrief, vragenlijst en een antwoordenvelop van ZorgfocuZ waarmee ingevulde vragenlijsten retour gestuurd kunnen worden. In de begeleidende brief staat tevens een link naar de online vragenlijst. Cliënten die daar de voorkeur aan geven, kunnen de vragenlijst dus ook online invullen.

De uitkomsten rapporteren wij in ons online dashboard en desgewenst voegen wij hier hardcopy rapporten aan toe. De uitkomsten zullen wij namens Rosengaerde aanleveren bij Zorgkaart Nederland en de gegevensmakelaar.

 

 

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten