Rosengaerde

PREM onderzoek wijkverpleging

Aanbieders van wijkverpleging dienen jaarlijks verplicht een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren met de PREM Wijkverpleging. Woonzorgcentrum Rosengaerde heeft ZorgfocuZ gevraagd om het PREM onderzoek wijkverpleging uit te voeren. Hierbij houden we rekening met de meetinstructies die voor de PREM Wijkverpleging  zijn opgesteld. Vanuit ZorgfocuZ zijn wij voor meer dan 150 thuiszorgorganisaties verantwoordelijk voor de uitvoering van de jaarlijkse PREM Wijkverpleging. 

Aanpak PREM onderzoek wijkverpleging

Brancheorganisatie ActiZ (lid van de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging) publiceerde op 9 februari 2021 het nieuwe handboek en bijbehorende werkinstructies voor de komende drie meetjaren. De PREM Wijkverpleging is zoals vermeld verplicht en er zijn een aantal richtlijnen waar het onderzoek aan moet voldoen. Zo dient er gebruik te worden gemaakt van een standaard vragenlijst en zal een minimum aantal cliënten benaderd moeten worden.

De PREM Wijkverpleging biedt verschillende opties voor dataverzameling. Net als de meeste andere zorgaanbieders heeft Rosengaerde gekozen voor een mixed mode dataverzameling. Dat betekent dat cliënten de vragenlijst zowel schriftelijk als online in kunnen vullen. Cliënten ontvangen een uitnodigingsbrief, vragenlijst en een antwoordenvelop van ZorgfocuZ waarmee ingevulde vragenlijsten retour gestuurd kunnen worden. In de begeleidende brief staat tevens een link naar de online vragenlijst. Cliënten die daar de voorkeur aan geven, kunnen de vragenlijst dus ook online invullen.

De uitkomsten rapporteren wij in ons online dashboard. De uitkomsten leveren wij namens Rosengaerde ieder jaar aan bij ZorgkaartNederland en de gegevensmakelaar.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de PREM Wijkverpleging, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten