Allerzorg

PREM Kindzorg

Allerzorg is specialist in zorg thuis en levert door heel Nederland specialistische zorg op verschillende gebieden, zoals: Care for Cancer, Wondzorg & Dermatologie, Kindzorg en Begeleiding & Behandeling. Vanuit ZorgfocuZ zijn wij naast de PREM Wijkverpleging ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de PREM Kindzorg welke wij uitvoeren aan de hand van de standaard vragenlijst.

Aanpak PREM Kindzorg (standaard vragenlijst)

Allerzorg heeft ervoor gekozen om de uitvoering van de PREM Wijkverpleging en PREM Kindzorg tegelijkertijd plaats te laten vinden, om een totaalbeeld te krijgen voor de hele organisatie. Beide onderzoeken worden vanuit ons gecoördineerd door dezelfde projectleider, zodat het voor Allerzorg duidelijk is wie het aanspreekpunt is.

Voor de PREM Kindzorg is een standaard vragenlijst opgesteld door onder andere ZorgkaartNederland. Op verzoek van Allerzorg is deze standaard vragenlijst aangevuld met enkele maatwerkvragen over het zorgdossier. Deze vragen worden toegevoegd om de meerwaarde van de PREM voor Allerzorg te verhogen.

Als dataverzamelingsmethode is ervoor gekozen om de uitnodigingen per post toe te sturen naar de ouders/verzorgers van de cliënten. Het versturen van de uitnodigingspakketjes ligt volledig in handen van ons. Allerzorg levert de cliëntbestanden aan, de te benaderen cliënten worden willekeurig gekozen, wij zorgen er vervolgens voor dat de brieven verstuurd worden. In de brief wordt aan ouders/verzorgers gevraagd om de vragenlijst – waar mogelijk – samen met het kind in te vullen. Bij Allerzorg Kindzorg staat gezinsgerichte zorg centraal, maar het kind is de cliënt. De mening van het kind is daarom ook van grote waarde voor Allerzorg.

Iedereen heeft zelf de keuze om de vragenlijst op papier of digitaal (via een link uit de brief of de QR-code) in te vullen. Ouders/verzorgers die de vragenlijst op papier invullen, kunnen deze gratis terugsturen in de meegestuurde antwoordenvelop. Na afloop van de dataverzameling worden de resultaten verwerkt in een online rapport. De online resultaten kunnen gemakkelijk geëxporteerd worden naar een PDF-bestand. Daarnaast wordt een factsheet opgemaakt met daarin de belangrijkste resultaten op één A4. Voor Allerzorg zijn de resultaten van de PREM erg belangrijk, deze worden intern besproken om te bepalen op welke gebieden de zorg aangepast moet worden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over de PREM Kindzorg, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten