Pieter van Foreest

Verwijzersonderzoek

Pieter van Foreest biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt ongeveer 25 locaties en biedt thuiszorg, Hulp bij het Huishouden en diverse services en diensten. Er werken 3400 medewerkers bij Pieter van Foreest en de organisatie mag rekenen op de ondersteuning van zo’n 2400 vrijwilligers.

Eind 2019 hebben wij de rapportage opgeleverd van een kwantitatief onderzoek onder verwijzers. In het kader van een breder marktonderzoek dat we uitvoerden voor deze zorgorganisatie voerden we interviews uit onder verwijzende partijen, maar voegden we daar een kwantitatief vragenlijstonderzoek onder verwijzers aan toe. Op basis van een responspercentage van 20% konden we de organisatie een heel goed beeld schetsen van hoe verwijzers tegen de organisatie aankijken, wat het imago is en wat er goed gaat en wat er beter kan.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten