OPEN – gemeenten

Oplossingen

De gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben ZorgfocuZ gevraagd om het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo in 2017 voor hen uit te voeren. De vier gemeenten werken op ambtelijk gebied samen waarbij het streven is om ten aanzien van het CEO Wmo zoveel mogelijk synergie te creëren. Denk hierbij aan het opstellen van vergelijkbare vragen (ten behoeve van benchmarking) en het delen van elkaars kennis en ervaringen. ZorgfocuZ is door de gemeenten gekozen vanwege een goede prijs kwaliteitsverhouding en de ervaring op het gebied van cliëntervaringsonderzoeken. Vanaf 2018 heeft ZorgfocuZ voor de gemeenten Elburg, Oldebroek en Putten het onderzoek voortgezet aan de hand van een continue meting.

Voor de uitvoering van de CEO Wmo houden wij rekening met de uitgangspunten zoals deze door VNG zijn opgesteld. Het CEO Wmo zal via een schriftelijke en online vragenlijst worden uitgezet (zogenaamde mixed mode). Cliënten kunnen zodoende op basis van hun eigen voorkeur de vragenlijst schriftelijk of online invullen. Deze mixed mode methode genereert de hoogste respons.

ZorgfocuZ faciliteert het verdere verloop van het onderzoek. De vragenlijsten worden op maat gemaakt voor de deelnemende gemeenten en de brieven en vragenlijsten worden door ons digitaal in het gewenste format van de gemeenten opgeleverd zodat deze eenvoudig (zonder dat gemeenten dit zelf nog na moeten bewerken) door de gemeenten gedrukt kunnen worden (de gemeenten willen zelf de verzending verzorgen).

Onze ervaring leert dat cliënten namelijk vragen kunnen hebben omtrent het invullen van de vragenlijst of over de achtergrond van het onderzoek. Wij hebben gedurende de looptijd van het onderzoek een helpdesk beschikbaar. De helpdesk is per telefoon en mail bereikbaar.

Al met al weten wij de gemeenten hiermee te ontzorgen en zorg te dragen voor een kwalitatief hoogwaardig onderzoek.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten