Gemeente Bloemendaal

Onderzoek Wmo en Jeugd

Voor de gemeente Bloemendaal verzorgt ZorgfocuZ de uitvoering van het (cliëntervarings-)onderzoek Wmo en Jeugd. Dit doen we op basis van een continue meting.

Opzet (cliëntervarings-)onderzoek Wmo en Jeugd

De gemeente Bloemendaal wil het (cliëntervarings-)onderzoek (CEO) Wmo en Jeugd uitvoeren op basis van een continue meting. Hiervoor voeren wij viermaal per jaar een meting uit waarbij elke keer een nieuwe groep cliënten een schriftelijke vragenlijst ontvangt. In het geval van een schriftelijke benadering ontvangen cliënten een vragenlijstpakketje (envelop) met daarin:

  • Een uitnodigingsbrief
  • De schriftelijke vragenlijst
  • Een portvrije retourenvelop naar het antwoordnummer van ZorgfocuZ, waarmee cliënten de ingevulde vragenlijst kunnen retourneren.

Rapportage in online dashboard (ImpulZ)

De onderzoeksresultaten van beide doelgroepen worden jaarlijks door ons in een hardcopy rapport en factsheet gerapporteerd. Tussentijdes resultaten rapporteren wij in ons online dashboard, genaamd ImpulZ.

Integrale aanpak cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein

Wij zijn voorstander van een integrale aanpak van onderzoek binnen het sociaal domein. Dat betekent dat idealiter het cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugdwet en Participatiewet op elkaar worden afgestemd en niet als losse onderdelen worden uitgevoerd. Dit biedt meerdere voordelen. U heeft één centraal aanspreekpunt voor alle drie de onderzoeken wat de afstemming eenvoudiger maakt. Wij kunnen onze werkzaamheden efficiënter inrichten waardoor de kostprijs voor de onderzoeken kunnen dalen. Daarnaast kan het voor gemeenten die werken met een integrale toegang, interessant zijn om de resultaten tussen deze drie doelgroepen met elkaar te vergelijken. Wij kunnen dit voor u faciliteren door de vragenlijsten op elkaar aan te laten sluiten.

Een integrale aanpak kan overigens verder gaan dan alleen het cliëntervaringsonderzoek Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cliënten Wmo die vanuit de gemeente benaderd worden voor het CEO Wmo, maar die ook een vragenlijst krijgen voor doelgroepenvervoer. Of denk aan zorgaanbieders binnen uw gemeente die ook cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren. Bijvoorbeeld aanbieders van thuiszorg die de PREM Wijkverpleging moeten uitvoeren. Dat zijn (deels) ook Wmo-cliënten. Door deze onderzoeksvraagstukken integraal te benaderen, kunt u voorkomen dat dezelfde cliënten overvraagd worden met allerlei vragenlijsten.

Wij zien hierbij een rol voor onszelf weggelegd als ‘regisseur’ en adviseur waarbij wij de interne informatiebehoefte van u als gemeente in kaart brengen, met elkaar verbinden en advies geven over een integraal onderzoeksaanpak.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het cliëntervaringsonderzoek Wmo, cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten