Platform “Groningen Beter” o.a. Menzis, Zorgbelang en UMCG

Onderzoek platform “Groningen Beter” – hoe kijken inwoners aan tegen de zorg?

Diensten
Oplossingen

Groningers zijn positief over geleverde zorg, maar toegankelijkheid is en blijft een aandachtspunt.” Dat blijkt uit onderzoek ZorgfocuZ deed samen met Zorgbelang en Menzis onder inwoners uit de provincie Groningen. Vanuit het platform “Groningen Beter” streven partijen Menzis, UMCG, Martini Ziekenhuis, OZG, GHC en Zorgbelang Groningen ernaar om de complete zorg toegankelijk, kwalitatief goed en tegen aanvaardbare kosten voor de inwoners te organiseren. Een belangrijk onderdeel hierin is het inzichtelijk krijgen hoe inwoners nu tegen de zorg aankijken, welke knelpunten in de (toegang tot de) zorg zij ervaren, alsmede hun ideeën over mogelijke oplossingen.

ZorgfocuZ deed samen met Zorgbelang en Menzis onderzoek naar ervaringen, wensen en behoeften ten aanzien van zorg gerelateerde thema’s onder een representatieve steekproef van 458 inwoners uit de provincie Groningen. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de zorg zeer goed wordt gewaardeerd, waarbij er goed naar de patiënt geluisterd wordt en klachten serieus genomen. De huisarts lijkt een belangrijke rol te vervullen op verschillende fronten. Echter, er zijn ook aanwijzingen dat de toegankelijkheid van de zorg onder druk staat in de provincie Groningen. Inwoners maken zich zorgen over het verdwijnen van zorgvoorzieningen uit de regio, met name in Oost Groningen. Zij verwachten dat dergelijke veranderingen een negatieve invloed zullen hebben op hun kwaliteit van leven. Ook blijkt dat niet iedereen weet waar men terecht kan voor zorg en ook niet altijd begrijpt welke regels er gelden binnen de zorgorganisaties die voor hen van belang zijn. Inwoners zeggen lange wachttijden voor de medisch specialistische zorg en GGZ als vervelend te ervaren. Een derde punt dat naar voren komt uit dit onderzoek is dat ‘zorg op afstand’ wisselend ervaren wordt door de respondenten. Dit is ten tijden van corona uiteraard des te belangrijker om te monitoren.

Het advies aan Groningen Beter is dan ook om ten aanzien van deze drie knelpunten meer kennis op te doen, maar ook om deze gezamenlijk op te pakken en daarmee de zorgen omtrent toegankelijkheid van zorg van de inwoners  te beantwoorden.

Benieuwd naar het hele rapport? Klik hierVoorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten