MEE Nederland

Onderzoek onder medewerkers

Werkvelden
Oplossingen

MEE NL is een coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties verspreid over het hele land. De MEE-organisaties hebben samen een landelijke dekking met een veelvoud aan kleinere locaties en aanspreekpunten in buurten en wijken.

MEE NL zet zich met de 20 leden in voor een inclusieve samenleving. Het landelijke bureau van MEE NL is een ondernemende organisatie in ontwikkeling, die de kennis en expertise van de MEE-organisaties vermarkt. Wij zijn door het landelijke bureau van MEE gevraagd om, met online vragenlijsten, onderzoek te doen naar diverse thema’s die er spelen bij de medewerkers van de regionale MEE-organisaties.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten