Gemeente Beuningen

Onderzoek naar peuterbeleid

Werkvelden
Oplossingen

De gemeente Beuningen signaleert een gebruik van peuteropvang bij 42% van de ouders met kinderen in de peuterleeftijd. De beweegredenen die aan het non-gebruik ten grondslag liggen, zijn bij de gemeente niet bekend, en van ouders die wel gebruik maken van de opvang is het de gemeente onduidelijk wat ouders van peuters beschouwen als de toegevoegde waarde. De gemeente wil de ervaringen en overwegingen van ouders in het al dan niet gebruiken van peuteropvang inzichtelijk maken als input om het bereik van de peuteropvang vergroten.

De uitvoering van het onderzoek naar het peuterbeleid

Om de overwegingen van ouders in het gebruik van peuteropvang in kaart te brengen, heeft de gemeente Beuningen aan ZorgfocuZ gevraagd om een vragenlijstonderzoek uit te voeren. Hiertoe hebben ouders van peuters en ouders van aanstaande peuters (dreumesen) een vragenlijst ontvangen. Daarin werd hen gevraagd naar hun kennis over de peuteropvang in de gemeente, hun ervaringen of verwachtingen ten aanzien van de peuteropvang en hun gebruik van opvang in of nabij de gemeente.

De onderzoeksresultaten zijn gerapporteerd in ons online dashboard. Aanvullend is een managementrapportage opgeleverd aan de gemeente, met daarin een samenvattende beschrijving van de bevindingen en een notitie van conclusies en aanbevelingen. Deze aanbevelingen dienen als input voor de gemeente Beuningen om het peuterbeleid te herzien en het bereik van de peuteropvang verder te vergroten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over een onderzoek naar peuterbeleid, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten