Gemeente Beuningen

Onderzoek naar onafhankelijke cliëntondersteuning

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de gemeente Beuningen een specifieke uitkering toegekend gekregen van 2022 tot half 2024 om de lokale cliëntondersteuning te versterken. Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijke taak die gemeenten hebben toebedeeld gekregen sinds de invoering van de Wmo 2015. De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten cliëntondersteuning moeten bieden: gratis, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. De cliëntondersteuning geldt niet alleen voor Wmo maar ook voor jeugd (en gezin) en voor werk en inkomen. Om de positie van de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) te versterken wil de gemeenten in samenwerking met MEE Gelderse Poort onder andere nader onderzoek doen bij inwoners naar de bekendheid en het gebruik van de onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente Beuningen en MEE Gelderse Poort hebben ZorgfocuZ gevraagd om hiervoor een inwonersonderzoek af te nemen.

Aanpak van het onderzoek naar onafhankelijke cliëntondersteuning

Het onderzoek richtte zich op cliënten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd die gebruik maken van een voorliggende en/of individuele maatwerkvoorziening en dus hulp hadden ontvangen van een Ondersteuningscoördinator (OCO). In samenwerking met MEE Gelders Poort en de gemeente is een vragenlijst ontwikkeld. Thema’s en vragen die in het onderzoek aan bod kwamen, waren onder meer bekendheid, behoeften en ervaringen. De vragenlijsten zijn uiteindelijk per post verstuurd en uitgedeeld tijdens verschillende jongerenbijeenkomsten. De resultaten zijn overzichtelijk weergegeven in ons online dashboard en samengevat in een factsheet. Daarna zijn de resultaten met MEE Gelders Poort en de gemeente nader geduid en besproken tijdens een interpretatiesessie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over een onderzoek naar onafhankelijke cliëntondersteuning, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten