Westfriese gemeenten

Onderzoek kwaliteit van de geleverde diensten van jeugdhulp aanbieders

Vanuit haar inkoop – en toezichthoudende rol willen de West-Friese gemeenten meer zicht krijgen op de kwaliteit van de geleverde diensten van jeugdhulp aanbieders. De West-Friese gemeenten willen hiertoe een onderzoek laten uitvoeren onder gecontracteerde jeugdhulp aanbieders. De gemeente Hoorn heeft ons namens de West-Friese gemeenten gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor dit (dossier)onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde diensten van jeugdhulp aanbieders.

Aanpak onderzoek kwaliteit diensten van jeugdhulp aanbieders

Bij de uitvoering van dit onderzoek stonden enkele visitaties bij jeugdhulp aanbieders centraal. Concrete werkzaamheden die hier onderdeel van uitmaakten, waren onder andere:

  • Opstellen normenkader
  • Analyse feiten en cijfers
  • Documentanalyse
  • Interviews met medewerkers
  • Interviews met cliënten

Alle resultaten zijn samengevoegd in een rapport waarbij wij nader in zijn gegaan op de kwaliteit van de dienstverlening in relatie tot de gestelde kwaliteitseisen. Denk hierbij aan de levering van zorg, werkwijze conform gestelde landelijke richtlijnen en kwaliteitseisen gemeenten West-Friesland, primaire proces en inzet van methodieken, termijnen en doorlooptijd, waardering en ervaring zorggebruikers.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over beleidsonderzoek, onderzoek op het gebied van jeugdhulp, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Chiel Westra of Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten