Wender

Onderzoek ervaringen cliënten en medewerkers Wender

Wender biedt opvang in gevallen waar dat nodig is; als iemand dakloos raakt of wanneer er bijvoorbeeld sprake is van huiselijk geweld. Wij hebben voor Wender een onderzoek gedaan naar de ervaringen van cliënten en medewerkers.

Ervaringen cliënten

Wender wil aan alle cliënten die ondersteuning geboden wordt, vragen wat de ervaringen zijn ten aanzien van de ondersteuning. In nauwe samenwerking met Wender heeft ZorgfocuZ dit cliëntervaringsonderzoek vormgegeven. Het onderzoek, waar een groot aantal respondenten aan hebben deelgenomen, heeft inzicht verschaft in welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van leven en op welke manier de ondersteuning bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van leven.

Ervaringen medewerkers

Tegelijkertijd wil Wender zicht krijgen op de werkbeleving en de tevredenheid van haar medewerkers. Daartoe neemt het deel aan de Noordelijke Werkbelevingsmonitor van ZorgpleinNoord. Dit instrument kenmerkt zich door een standaarddeel, met een kleine basis set aan 15 inhoudelijke vragen. Hier kunnen vragen aan worden toegevoegd die voor de organisatie relevant zijn. Met het onderzoek kan de werkbeleving van de medewerkers van de organisatie vergeleken worden met die van andere zorgorganisaties uit Noord-Nederland. Ook dit onderzoek heeft ZorgfocuZ uitgevoerd voor Wender. Wender heeft door middel van het medewerkersonderzoek waardevolle inzichten gekregen hoe haar medewerkers kijken naar de organisatie en hoe het werken bij Wender ervaren wordt.

Het samen optrekken, snelle schakelen en de goede bereikbaarheid van ZorgfocuZ hebben een prachtig resultaat opgeleverd waar onze organisatie mee verder kan investeren in kwaliteit.

Henriëtte Bleumink, Senior Beleidsadviseur kwaliteit en beleid

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze onderzoeken en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten