RegioRijder

Onderzoek doelgroepenvervoer

De gemeenten in de regio Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland organiseren gezamenlijk het doelgroepenvervoer. Zij hebben dit uitbesteed aan het vervoersysteem RegioRijder. Eén van de onderlinge afspraken tussen de gemeenten en RegioRijder is het laten uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. ZorgfocuZ voert in opdracht van de gemeenten (gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) het jaarlijkse onderzoek uit naar het doelgroepenvervoer.

Aanpak onderzoek doelgroepenvervoer

Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een op maat gemaakte vragenlijst die zowel schriftelijk als digitaal wordt uitgezet onder de betreffende cliënten.

De offerte van ZorgfocuZ ten behoeve van het klanttevredenheidsonderzoek voor Regiorijder is pragmatisch en bevat een heldere aanpak. Er wordt veel aandacht besteed aan het opstellen van de vragenlijsten en de offerte bevat veel respons verhogende maatregelen.

 

Ronald de Haas – adviseurAPPM

Na ieder klanttevredenheidsonderzoek wordt er een terugkoppelingssessie georganiseerd. Het doel van zo’n bijeenkomst is om cliënten en cliëntenraden op de hoogte te brengen van de uitkomsten van het onderzoek en hen de gelegenheid te geven om hun ervaringen met RegioRijder te delen.

Expertise ZorgfocuZ

De afgelopen jaren hebben wij voor diverse vervoersbedrijven en gemeenten onderzoek gedaan naar doelgroepenvervoer, zoals Wmo-vervoer en leerlingenvervoer. Zie ook enkele voorbeeldcases over doelgroepenvervoer. Onze onderzoeken bieden sturingsinformatie en inzicht in bijvoorbeeld:

  • De mate waarin het vervoer aansluit bij de gemeentelijke beleidsdoelen
  • De wensen die leven bij de gebruikers van doelgroepenvervoer
  • De beleefde kwaliteit door gebruikers
  • Verbetersuggesties van gebruikers

Qua dataverzameling maken wij veelal gebruik van een mix van methoden. Denk hierbij aan schriftelijk en online vragenlijst onderzoek, maar ook aan interviewers die meereizen met taxiritten. Deze laatste methode heeft als voordeel dat onze interviewers echt even de tijd kunnen nemen en zodoende beter tot de kern kunnen komen van iemand zijn of haar ervaringen met het doelgroepenvervoer. Welke methode we uiteindelijk kiezen hangt mede af van de bereikbaarheid van de doelgroep en uw wensen en behoeften.

Op basis van onze ervaring met vergelijkbare onderzoeksvraagstukken beschikken wij over diverse voorbeeldvragen en thema’s die als input kunnen dienen voor het onderzoek. Rapportages maken wij op maat waarbij wij bijvoorbeeld rekening houden met een uitsplitsing naar gemeenten of type vervoerders.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntervaringsonderzoek doelgroepenvervoer, Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten