Publiek Vervoer

Onderzoek doelgroepenvervoer Publiek Vervoer – provincies Groningen en Drenthe

In april 2018 is de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe gestart. Alle gemeenten van de provincies Groningen en Drenthe zijn vertegenwoordigd in dit samenwerkingsverband, evenals het OV-bureau. Voor het Publiek Vervoer heeft ZorgfocuZ een onderzoek doelgroepenvervoer uitgevoerd.

ZorgfocuZ was voor de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer de passende onderzoekspartner voor de uitvoering van de Tussenevaluatie. In de voorbereiding meedenkend en adviserend. In de uitvoering professioneel en prima planning en monitoring. Tussentijdse afstemming met als eindresultaat een gedegen rapportage voor het maken van keuzes voor toekomstige ontwikkelingen.

Jan Pastoor – Relatiemanager Publiek Vervoer

Onderzoek doelgroepenvervoer Publiek Vervoer

Door de gemeenten en het OV-bureau zijn een aantal taken ten behoeve van de organisatie van het doelgroepenvervoer overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer. Door ZorgfocuZ is een tussenevaluatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatiestructuur van Publiek Vervoer. In deze evaluatie is de stand van zaken op dit moment (i.e. twee jaar na oprichting van Publiek Vervoer) opgemaakt. Met deze resultaten in de hand kan de dienstverlening en onderlinge samenwerking tussen Publiek Vervoer, gemeenten en vervoerders verder worden verbeterd.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over cliëntervaringsonderzoek doelgroepenvervoer, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten