Gemeente Landsmeer

Onderzoek cliëntervaringen sociaal domein

Anno 2019 worden cliëntervaringen binnen de gemeente Landsmeer door drie partijen uitgevraagd, te weten: aanbieders, Wmo-Consulenten en de gemeente zelf aan de hand van de bestaande cliëntervaringsonderzoeken. De gemeente Landsmeer heeft ZorgfocuZ gevraagd om onderzoek te doen naar de cliëntervaringen in het sociaal domein en hoe alle lokale onderzoeken naar cliëntervaringen meer consistent, efficiënter en met betere responses uitgevoerd kunnen worden.

Aanpak onderzoek cliëntervaringen sociaal domein

Er zijn meerdere redenen waarom de  gemeente deze inventarisatie wil laten uitvoeren. Redenen zijn onder meer dat cliënten nu meerdere keren worden bevraagd, of cliënten worden soms onnodig bevraagd omdat de informatie elders bekend is, de gemeente en/of aanbieders maken onnodige kosten om informatie te verzamelen en er bestaat mogelijk inconsistenties tussen hoe informatie verzameld wordt.

Deze inventarisatie hebben we opgedeeld in drie fases:

  1. Inventariseren van wat we willen weten (informatiebehoefte)
  2. Inventariseren wat er is/wat er al gedaan wordt (informatiebeschikbaarheid) en analyse aansluiting behoefte en beschikbaarheid
  3. Advies over hoe het mogelijk anders in te richten is

Qua uitvoering hielden wij ons bezig met onder meer de volgende werkzaamheden:

  • Studie beleidsstukken documenten met informatie over cliëntervaringen
  • Groepsgesprekken met beleidsmedewerkers Wmo, Jeugd en Participatie
  • Inventarisatiesessie met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en consulenten
  • Analyse overlap en hiaten beschikbaarheid vs behoefte gemeente

Op basis van de inventarisatie hebben wij een adviesnotitie geschreven voor het college.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over beleidsonderzoek, cliëntervaringsonderzoeken in het sociaal domein, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega’s Chiel Westra of Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten